De kortste weg naar resultaat?

Projectmanagement

Help, een extra project!

Uw organisatie loopt goed, de taken zijn goed verdeeld. Echter, een nieuw project geeft ineens een heel nieuwe dimensie. Hoe pakken we dat aan, wie wordt verantwoordelijk voor de tijdige oplevering?

Uw mensen zijn druk bezet en bovendien is zo’n project meestal kortlopend en heftig. Belast u er intern iemand extra mee of wilt u iemand extra hebben die deze activiteiten tot een goed einde brengt? Zorg voor rust in de organisatie en schakel tijdelijke professionele ondersteuning in om adequaat leiding te geven aan deze tijdelijke projecten.

Systematiek vereist

Projectmanagement is een vak. Het is anders dan leidinggeven in de lijn als chef of manager. Het gaat om eenmalige bundeling van activiteiten die een duidelijke kop en een staart hebben. De projectleider bewaakt dagelijks de voortgang en beheert systematisch tijd, geld en kwaliteit en zorgt voor de juiste informatie en optimale organisatie rond het project.

Methode

Egas Management & Advies kan u op projectbasis ervaren managers leveren die effectief en efficiënt projecten leiden. Zij ontzorgen u als opdrachtgever volledig, terwijl u toch direct aangesloten blijft. Wij volgen de methode van PMW van Twynstra Gudde. Daarnaast zijn we bekend met de methode van Prince. Zodat u verzekerd bent van de beste oplossing en resultaat voor een lastig project.