De kortste weg naar resultaat?

Disclaimer & Algemene Voorwaarden

Elke opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd onder de voorwaarden die zijn vermeld op --Link--. Hierin is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.

Dit is de website van Egas Management & Advies B.V., gevestigd in Hardinxveld-Giessendam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Egas Management & Advies B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Egas Management & Advies B.V. is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Egas Management & Advies B.V., wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Egas Management & Advies B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ...... onder nr. NL850172068B01, die ook op deze site van toepassing zijn. Deze website bevat mogelijk links naar websites van derden en Egas Management & Advies B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.