De kortste weg naar resultaat?

Advisering voor bedrijven en organisaties

Breed inzetbaar bedrijfsadvies

Met uw bedrijf of organisatie bent u voortdurend op zoek naar de juiste aansluiting met uw omgeving. Want door de klant te kennen, kunt u hem vinden en kunt u zaken doen.

De dagelijkse praktijk is echter weerbarstiger dan u zou wensen en (nieuwe) klanten vindt u niet gemakkelijk. Dat heeft een negatieve invloed op uw organisatie én uw rendement. Voor u het weet belandt u in een vicieuze cirkel.

Dat is het laatste dat u wilt, dus zoekt u naar oorzaken en redenen. Omdat u ‘bovenop’ de dagelijkse gebeurtenissen zit, is het lastig de vinger op de zere plek te leggen. Als onafhankelijke, ervaren adviseur helpen we u met een breed inzetbaar bedrijfsadvies. Gebaseerd op het denken en doen van mensen.

Unieke aanpak van de situatie

Een breed bedrijfsadvies is precies wat u van Egas Management & Advies mag verwachten. U schakelt ons in en wij varen een tijdje met u mee. Letterlijk. Want wij luisteren, denken mee, voelen mee en doen mee. Alsof we onderdeel zijn van de organisatie. Dat kan vanuit een interim-opdracht heel dicht op uw organisatie of als adviseur met iets meer afstand.

Doel is om te observeren en de praktijk in kaart te brengen. Want iedere situatie is anders, er is geen eenheidsaanpak. Bovendien werken in iedere organisatie mensen en ieder mens heeft zijn eigen reactie- en referentiekader. Dát is vervolgens waaraan we gaan werken, de juiste prikkels vinden. Wij gaan dat niet vóór doen, wij helpen u dat zelf te doen.

Mensen verleiden tot nieuwe inzichten

De dagelijkse praktijk is leidend. Van daaruit kunnen de sterke punten van mensen voor de organisatie benut worden. Daarbij zijn wij niet van de beperkende regeltjes. Wel van mensen prikkelen en tot nieuwe inzichten en ideeën laten komen. Dat kan op managementniveau of in de doorvertaling tussen de top van het bedrijf en de werkvloer.

“Een ‘probleem’ zit vaak in de constructie in je hoofd, in de geconditioneerde manier van denken. Door te ‘rammelen’ aan de constructie, komt er (beter en nieuw) inzicht.”

Onze aanpak: praktijkgericht, inlevend, oplossingsgericht

Wat maakt Egas Management & Advies bijzonder? Vanzelfsprekend zijn we in de eerste plaats heel normaal ‘mens’. Dat is tegelijkertijd de basis voor onze andere aanpak. Daarin zijn we bijzonder. We schrijven geen dikke rapporten; die vervolgens onderin een lade verdwijnen...

Nee, onze aanpak is praktijkgericht, inlevend en oplossingsgericht. De processen die hiermee samenhangen kunnen we duurzaam en succesvol faciliteren en begeleiden. Niet voor niets is onze lijfspreuk ‘Meedenken, Meevoelen, Meedoen’. Dat bedoelen we letterlijk en daar hoort een duurzame relatie bij!

De hoofdthema’s van ons werk:
  • persoonlijk begeleiden en adviseren van directies en managers,
  • ondersteuning en begeleiding van teams op de werkvloer,
  • begeleiden van veranderprogramma’s voor majeure aanpassing.

U zoekt met uw bedrijf of organisatie voortdurend naar de juiste aansluiting op uw omgeving. De redenen kunnen divers zijn: door verandering van visie of strategie, structuur of werkwijze of door samenvoeging of afsplitsing, groei of krimp. Zij hebben alle grote impact op u, op uw team en uw organisatie. Tegelijkertijd beseft u dat veranderingen pas echt beklijven als het gedrag verandert en duurzaam meebeweegt. Egas Management & Advies gelooft dat voortdurende aanpassing aan de markt en de omgeving de beste weg is voor continuïteit.