De kortste weg naar resultaat?

Coaching van individu en team

“Een coach helpt je te accepteren zoals je bent. Helpt je met het maken van verbinding tussen hoofd en hart. Zo leer je te zien wat er is, waar je tegenaan loopt en hoe het beter kan”

Coaching maakt sterker

Egas Management & Advies en de mensen waarmee we samenwerken, ondersteunen en begeleiden u bij de ontwikkeling die u zelf graag wilt. Dat doen we door luisteren, meedenken, verduidelijken en nieuwe gezichtspunten naar voren te brengen. Soms ook met direct advies of door uit te dagen.

In sommige gevallen door middel van gesprekken, in andere in combinatie met opdrachten. Ieder traject is erop gericht om vanuit de eigen persoon en situatie en innerlijke kracht te werken. Want uiteindelijk moet u het zelf doen. Dat geeft nieuwe energie en inspiratie, waarbij u zich beter voelt en het beter doet.

Voor wie?

Coaching door Egas Management & Advies is bedoeld voor leidinggevenden, professionals en ondernemers, die beseffen dat verrijking van henzelf ook uitstraalt naar anderen. Daarbij onderscheiden we twee typen begeleiding: coaching en intervisie. In onze visie richt coaching zich op individuen en intervisie op individuen in en door het groepsproces. Daar richten we het traject op in.

Welke trainingen?

  • Loopbaancoaching Dit type coaching draait het om zingeving en vitaliteit die samenkomen in het hart. We kijken naar verleden, toekomst, wereldbeeld, mensbeeld, levensvisie en zelfbeeld. Zodat u weloverwogen de volgende stap kunt zetten.
  • Coaching aan jonge professionals en startende ondernemers U startte als jong ondernemer vol ambitie, maar nu rijst de vraag ‘hoe kom ik verder’? Wat is een verrijking voor anderen en voor mijzelf? Waar liggen mijn angsten en verlangens? Hoe neem ik anderen mee naar wat ik kan en wat kan ik nog meer? Tijdens die gezamenlijke zoektocht reiken we gedachten en tools aan om u te ontwikkelen op basis van eigen inzichten. Dat werkt.
  • Bij teamcoaching draait het om de interactie tussen het individu en het team. De som van het team is meer dan de som der delen; toch komt dat er niet altijd uit. Het gaat onder andere over managementteams, besturen, vakgenoten en projectteams. Enkele belangrijke vragen zijn:
    • Welke verbetering zoek ik, wat wil ik bereiken?
    • Wat ben ik bereid daarvoor te doen?
    • Hoeveel tijd en energie wil ik erin steken om de veranderingen, die ik wil en onderken, in de praktijk te brengen?